O nama

Konsberry, vodeći se tradicijom i savremenom tehnologijom,uspela je da ugradi u svoje proizvode tu čudesnu harmoniju voća i prirode. Pekmezi Konsberry neodoljivo podsećaju na nekadašnje tradicionalne bakine pekmeze koji su se čuvali u glinenim lakovanim krčazima. Danas je ambalaža “kitnjastija” ali su ukusi iz detinjstva sačuvani. Priroda i Konsberry firma, uvažavajući jedni druge našli su najsretniji način saradnje.

HALAL SERTIFIKAT

Halal potiče od arapskog jezika i znači dopušteno.
Moraju se ispuniti uslovi
– da je poznat svaki sastojak koji je korišten
-da mora biti dobar proizvod i zadovoljiti sve kriterijume koji su sigurni za potrošača
-da je zdravstveno ispravno i neškodljivo.
To je hrana koja ima poznato poreklo i zadovoljava sve što je potrebno potrošaču